Het Kopstuk

Het Kopstuk is een onderscheiding voor een persoon, instelling of groepering die NIET als vrijwilliger binnen Giegeldonk opereert maar wel heel veel voor Giegeldonk betekent.

Winnaars

1997 Jack Zom
1998 Theo Borghouts
1999 Willem Otting
2000 Dik Versteden
2001 Winkeliersvereniging Heksenwiel
2002 Cees de Hoon
2003 Jan Willems
2004 Peter Vanpuyenbroeck (*)
2005 Jan Laurijssen
2006 Kees van Nijnanten
2007 Geen uitgereikt
2008 Buurtcentrum De Loper
2009 Niet uitgereikt
2010 Niet uitgereikt
2011 Martien van Oers
2012 Jan Nuitermans (BTS Transport)
2013 Karel Prevoost
2014 C.V. Wellus 
2015 Geen uitgereikt
2016 Anja Nuijten (Beautyspot)
2017 Familie van Elk (Bewaorders van ut Hooghuys)

 

De Giegelorde

Deze op 1 na hoogste onderscheiding van CC Giegeldonk is ingevoerd in 2000.
De onderscheiding wordt uitgereikt als je als vrijwilliger grote aantoonbare diensten hebt verricht voor het carnaval in Giegeldonk en/of zich heeft onderscheiden in bestuurlijke,organisatorische of technische zin.

Winnaars

25 februari 2000 André Frijters, John Pieters, John Gruyters & Berry Metselaar
22 februari 2001 Martin Jongeneelen & Gerard Lambregts
6 februari 2002 Rob van der Pol
27 februari 2003 Frank Versteden
09 februari 2004 Sabine Kragten & Niek Nuitermans
04 februari 2005 Nick Janssen
24 februari 2006 Hennie van Haperen & Peter Havinga
17 februari 2007 Hans van Steen
01 februari 2008 Alice van der Pol
01 februari 2008 José van Berkel
20 februari 2009 Bianca Rombouts
11 februari 2010 Corné van Riel en Huub Luijcks
03 maart 2011 Diana Vanpuijenbroeck en Angelique Havinga
16 februari 2012 Ton Remie
07 februari 2013 Stefan Bruyninckx
27 februari 2014 Stefan van den Heuvel 
06 februari 2016 Roland Vermeulen
23 februari 2017 Joke Rondel

Dun Opsteker

CC Giegeldonk kent voor haar vrijwilligers twee onderscheidingen: de hoogste onderscheiding is de Zilveren Giegel en vervolgens is er de Giegelorde, beter bekend als de Eregiegel.

Het bestuur voelde het afgelopen jaar de behoefte om een nieuwe onderscheiding in het leven te roepen voor de vrijwilliger die op een onderscheidende manier positief opvalt en een soort van pluim en/of compliment verdient.

Na overleg met de commissie Bijzondere Onderscheidingen om de criteria voor uitreiking te bepalen is in het diepste geheim een ontwerp en een naam gekozen. 

De naam van deze op twee na hoogste onderscheiding is:

Dun Opsteker

De onderscheiding wordt uitgereikt als aanmoediging en waardering aan een vrijwilliger die zich op uitvoerend niveau heeft onderscheiden (onafhankelijk van tijdsduur of jubilea) door:

  • inzet en/of 
  • enthousiasme en/of
  • creativiteit en/of 
  • door een goed idee wat ten goede is gekomen aan de stichting.

 Het ontwerp van Dun Opsteker is geïnspireerd op het feit dat deze onderscheiding een aanmoediging, een pluim, een compliment oftewel “een opsteker” is!

Een opsteker is het zeker want de onderscheiding is uitgevoerd als een “gewichtige” grote ronde pin met een forse speld. De ondergrond is wit met drie veren/pluimen in rood,geel en groen. Belijning en letters zijn vernikkeld.

Winnaars

07 februari 2013 Joost Damen en Erwin van Rijsewijk
27 februari 2014 Frank van Oosterbosch
12 februari 2015 Esther Vanpuyenbroeck
04 februari 2016 Esther Nuitermans
23 februari 2017 Chantal Bruyninckx

 

De Zilveren Giegel

Dit Ereteken heeft de naam: De Zilveren Giegel.

De Zilveren Giegel is het hoogste Ereteken van de stichting en wordt uitsluitend uitgereikt aan personen en/of groepen van personen, verenigingen of stichtingen die:

  • zeer grote en aantoonbare diensten hebben bewezen aan het carnaval in het algemeen en/of in de Haagse Beemden
  • zich zeer bijzonder hebben onderscheiden in bestuurlijke, organisatorische en/of technische zin
  • naar de mening van het bestuur zich op andere dan de hiervoor aangegeven gronden zeer verdienstelijk hebben gemaakt.

Bij de uitreiking ervan zal eveneens een oorkonde worden overhandigd met daarin de motivatie voor deze onderscheiding.

De drager van De Zilveren Giegel wordt levenslang aangemerkt als “medewerker van Giegeldonk”.

Winnaars

23 november 1991 Wijnanda Santegoets-Kamerbeek
19 februari 1993 Henk Feskens & Ad Brouwers
11 februari 1994 Ton Krzeszewski & Toine van Nispen
24 februari 1995 Hennie van Os
16 februari 1996 Jopie Lambregts
07 februari 1997 Ton van Hal
12 februari 1999 Jack Wirken
25 februari 2000 Ad Oomen
22 februari 2001 Walter Clement & Ad Tijssen
06 februari 2002 Martin Jongeneelen
27 februari 2003 Berry Metselaar
09 februari 2004 Anton Sprangers
04 februari 2005 Gerard Lambregts & Herman van de Broek
24 februari 2006 John Gruyters
17 februari 2007 Rob van der Pol
01 februari 2008 Hans Loyens
01 februari 2008 John Boon
24 februari 2009 Cees Meeuwissen
11 februari 2010 Frank Versteden
03 maart 2011 Hans van Steen
16 februari 2012 Niek Nuitermans
07 februari 2013 Cees de Hoon
12 februari 2015 Peter Havinga
04 februari 2016 Peter Vanpuyenbroeck

 

 

Leutkneuter

De Leutkneuter is een onderscheiding, ingesteld in 1990, voor hij of zij die tijdens het carnaval in Giegeldonk het meest opvallend verkleed gaat en die door zijn of haar optreden/act iedere keer weer de feeststemming weet te verhogen. Iedereen kan hier aan meedoen, het is een “wedstrijd” zonder inschrijving. De Raad van Elf die alle feestlocaties tijdens carnaval meerder keren bezoekt bepaalt wie de onderscheiding krijgt. De Leutkeuter wordt op de laatste avond van carnaval uitgereikt voor het afscheid van de Prins.

Winnaars

1989 John Nijhuis
1990 Thomas van der Made
1991 Hans Rondel
1992 Herman van den Broek
1993 Fred Henraat
1994 Hans en Anja Nuijten
1995 Wim Lips
1996 Frans Gillissen
1997 Sonja ter Horst
1998 Rian Jonkers
1999 Ad Oomen
2000 Anton Sprangers
2001 Nanette Metselaar
2002 Corné van Riel
2003 Corné van Riel
2004 Corné van Riel
2005 Nanette Metselaar
2006 De Troetelberen
2007 Kees van Nijnanten
2008 Nanette Metselaar
2009 Janet Luijcks
2010 Judith en Mirjam
2011 Sabine en Liesbeth
2012 Nanette Metselaar en Marco Beerens
2013 Kees van Nijnanten en Marieke
2014 Angelique Havinga
2015 Jen en Wen
2016 Carola Kiewied
2017 Linda, Carola, Cynthia en Nanette

 

CC Giegeldonk is ingeschreven in het handelsregister te Breda onder KvK nr 41103656.  Bankrelatie Rabobank NL07 RABO 031.44.72.959