Waarom de Hoon Zonnepanelen?

Wij kunnen u helpen de voordelen van duurzame energie volop te benutten. Wat is duurzame energie? Duurzame (of groene) energie is energie opgewekt door schone, onuitputtelijke bronnen. De voordelen van duurzame energie ten opzichte van energie uit fossiele bronnen (aardolie, steenkool) zijn legio. De belangrijkste is misschien wel dat er geen broeikasgassen (CO2) of andere schadelijke stoffen voor het milieu worden uitgestoten!