Naast de corona uitdagingen kende het bestuur van CC Giegeldonk nog een 2de uitdaging. Sinds het vertrek van Huub Luijcks als Penningmeester, hebben we in formele zin geen compleet bestuur meer gehad. Stefan van den Heuvel vervulde de rol van Penningmeester afgelopen jaar op A.I. basis, waardoor de vacature open bleef staan.

Daar kwam begin dit seizoen nog een 2de vacature bij toen Henk de Wert te kennen gaf aan het einde van dit seizoen te stoppen als voorzitter van de stichting. Als bestuur moesten we dus naarstig op zoek naar oplossingen voor alle corona beperkingen én nieuwe bestuursleden…

Het corona probleem hebben we nog niet kunnen tackelen, maar met gepaste trots kunnen we wel melden dat we weer een voltallig bestuur hebben kunnen aanstellen. Stefan van den Heuvel heeft over ons verzoek nagedacht om de rol niet langer A.I. in te vullen, maar officieel toe te treden tot het dagelijks bestuur in de rol van Penningmeester, waarbij hij ons verzoek heeft geaccepteerd. Stefan zal dan ook per direct instappen als Penningmeester.

Ook de voorzittersrol hebben we tijdig kunnen vervullen, zodat onze nieuwe voorzitter een warme overdracht kan krijgen. Gedurende dit seizoen zal Henk de Wert zijn taken als voorzitter gaan overdragen aan niemand minder dan Edwin Verdaas! Als bestuur denken wij in Edwin de voorzitter te vinden welke Giegeldonk verder kan helpen vernieuwen, en de saamhorigheid binnen en buiten Giegeldonk kan gaan versterken. Zodra Edwin de taken van Henk volledig heeft overgenomen, zullen we hem de gelegenheid geven zich als voorzitter uitgebreider voor te stellen.

Wij wensen beide heren veel plezier en wijsheid in hun (nieuwe) rol, zeker in de uitdagende tijd welke voor ons ligt.