Woorden welke tijdens de laatste persconferentie op 1 september nog maar eens duidelijk maakte dat Nederland ook de komende maanden nog in de ban blijft van het Covid-19 virus. Ongeacht wat sommigen onder ons hier van vinden, is de realiteit dat we momenteel te maken hebben met een vooruitzicht dat het virus redelijk onder controle lijkt, maar om dat zo te houden is nog steeds een grote inspanning  vereist.

Daarom deze update over de eerste gemaakte keuzes voor het seizoen 2020-2021…

Steeds weer vlamt ergens een besmettingshaard op en moeten lokaal of regionaal  de regels worden aangescherpt. Een vaccin komt eraan, maar is zeker nog niet breed  beschikbaar en de behandeling van Corona-zieken is nog steeds een kwestie van trial and  error.  

Door het steeds weer terugkomen van het virus in andere plaatsen is het hoogst onzeker of  vergunningen voor evenementen en andere bijeenkomsten kunnen of zullen worden  afgegeven en zelfs als ze zijn verleend, kan het voor komen dat ze weer worden  ingetrokken. Ook na de persconferentie op 1  september 2020 is het verbod op grootschalige evenementen in het hele land nog steeds  van kracht en het ziet er niet naar uit dat dit zal worden ingetrokken voordat een vaccin voor  iedereen beschikbaar is. Er is nu wel een duidelijke scheiding aangebracht tussen binnen- en  buitenactiviteiten, maar de anderhalve meter regel blijft bestaan en ook gezamenlijk zingen of juichen is niet toegestaan.

Naast bovenstaand kader hebben we ook te maken met een emotionele kant. Een behoorlijke groep mensen is nog steeds onzeker of zelfs bang. Nog groter is de groep die boos is en zich daardoor afzet tegen de geldende regels. De sfeer in de maatschappij is dus gespannen. Sommigen vinden  dat je in zo’n situatie geen feest moet gaan vieren, anderen zien carnaval juist als de  uitgelezen gelegenheid om wat ontspanning te bieden.

Als laatste aspect hebben we rekening te houden met de financiële impact. Een groot deel van onze inkomsten zijn afkomstig van evenementen en sponsoren uit segmenten welke door alle maatregelen het hardst getroffen zijn. Dit jaar zal financieel gezien in het teken staan van kostendekkend handelen en continue met elkaar in gesprek zijn over wat wel en niet kan.

Maar wat betekent dit nu?

Alle bovenstaande zaken in overweging nemende hebben wij als bestuur besloten dat we – in ieder geval tot eind 2020 – geen (grootschalige) activiteiten zullen organiseren voor volwassenen. Dit betekent concreet dat er dit jaar in ieder geval geen Plan de C(h)ampagne zal zijn en geen grootse installatie van de Prins van Giegeldonk. Wel zien wij mogelijkheden om met de jeugd activiteiten te ontplooien, echter zal hierover eerst gesproken moeten worden met de Jeugd werkgroep en ouders. Besluiten over evenementen in 2021 worden op een later stadium genomen, zodat we te allen tijde rekening kunnen houden met de dan geldende maatregelen en een juiste inschatting kunnen maken of wij de veiligheid en het handhaven van de RIVM richtlijnen van en door vrijwilligers en bezoekers kunnen garanderen.

Is er dan dit jaar geen carnaval in Giegeldonk?

Natuurlijk is er wel carnaval in Giegeldonk, want wat er ook gebeuren zal, we vieren altijd carnaval! Alleen dit jaar zal dat in een sterk aangepaste vorm zijn waarbij we continue kijken wat wel en wat niet kan én wenselijk is. Daarom zullen we op 14 november de Prins van Giegeldonk wél gaan installeren – zij het via de digitale weg – en zullen we op diverse manieren carnaval gaan uitdragen. Misschien niet altijd door fysieke aanwezigheid, maar carnavalsvierders zijn over het algemeen zeer creatief, dus laten we er met elkaar voor zorgen dat we er een verantwoord en veilig carnaval van kunnen maken, om volgend jaar terug te keren naar het carnaval zoals we dat kennen, met live muziek, een gezellig samen zijn en alles wat daar bij komt kijken.

Er is maar 1 hart dat bonkt…