Ben jij ook al een Gulle Giegel… Een wat?!?

Door het Corona virus staan niet alleen heel bedrijven in een “overlevingsstand”, maar ook vele stichtingen en verenigingen komen dit jaar in een spagaat terecht. Inkomsten drogen op doordat er geen evenementen georganisaeerd mogen worden, terwijl de kosten wel doorlopen. Zeker voor stichtingen welke geen contributie (mogen) vragen aan de vrijwiliigers, moet creatief worden gedacht om toch kostendekkend te kunnen zijn. Daarmee is de Gulle Giegel actie – mede op initiatief van Peter Vanpuyenbroeck – enkele weken geleden geboren.

Iedereen kan zich laten benoemen tot Gulle Giegel. Door het overmaken van € 44,- op rekening NL07 RABO 031.44.72.959 t.n.v. CC Giegeldonk o.v.v. jouw naam steun jij onze stichting in financiële zin, maar daar gaan we uiteraard ook wel wat voor terug doen! Als blijk van onze waardering ontvangen alle Gulle Giegels een blijvend aandenken aan hun steun, en wanneer weer mogelijk, ontvangen zij een uitnodiging voor een bijzonder samenzijn. Om dit laatste te kunnen doen is het van belang dat jij dit bekend maakt bij ons secretariaat door een mail te sturen met jouw naam en contactgegevens.

Ben jij de volgende Gulle Giegel?