15 oktober 2020 heeft het bestuur opnieuw gekeken naar de mogelijkheden voor carnaval 2021. Hierin hebben we met elkaar  de volgende besluiten genomen met betrekking tot het carnavalsseizoen 2020 – 2021:

Met de kennis van nu achten wij het als bestuur niet haalbaar en niet wenselijk om fysiek zowel binnen als buiten evenementen te ontplooien. Het lijkt ons enerzijds niet mogelijk om bij fysieke bijeenkomsten de RIVM richtlijnen te waarborgen voor vrijwilligers en bezoekers, en anderzijds vinden wij dat we als stichting een verkeerd signaal af zouden geven aan de maatschappij als wij dit wel zouden doen.

Bovenstaande neemt echter niet weg dat er op 14 november – in lijn met eerdere communicatie – wél een digitale installatie zal plaatsvinden van de Prins van Giegeldonk. Dit besluit handhaven we omdat we er van overtuigd zijn dat er – ondanks alle fysieke beperkingen –  voldoende mogelijkheden zijn om middels de digitale weg de carnavalsbeleving bij mensen thuis te brengen. In het kader van omdenken gaan we namelijk van 3 feest locaties in de wijk, naar ongeveer 11.000 (t)huis feest locaties. Onze aanstaande Prins heeft het op zich genomen het boegbeeld en de beschermheer te zijn van het Giegeldonkse carnaval in deze moeilijke corona tijden en zal ook regelmatig (digitaal) in beeld zijn.

De komende dagen / weken zal er dan ook vorm gegeven worden aan een digitale evenementen agenda welke we uiteraard zullen delen via onze website en social media kanalen.

Heb jij ideeën voor digitale evenementen of wil jij je bijdrage leveren in de totstandkoming van deze evenementen, dan horen we dat graag!

Wa gaddut worre? We gaon digitaol!