Woensdag 5 mei heeft het bestuur van CC Giegeldonk kennis genomen van het onverwachte overlijden van Floor Maanders (Broeder Floreffe; Broeders der Wanorde). Gisteren hebben wij het verzoek gekregen om namens de Broeders onderstaand bericht te delen met alle vrijwilligers en vrienden van Giegeldonk.

Wij wensen Martha, Evelien, kleinkinderen, verdere familie en de Broeders der Wanorde veel sterkte met de verwerking van dit verlies.

 

Broeders en Zusters van Giegeldonk,

De broeders van de Abdij der Wanorde zijn diep bedroefd, op 1 mei jl. is hun mede broeder Floreffe overleden aan de gevolgen van het Coronavirus. Op 10 mei hebben wij niet alleen afscheid moeten nemen van Floor Maanders maar ook van Broeder Floreffe, broeder van de Orde van de Abdij der Wanorde.

Toen de broeders Floor in 2000 in beeld kregen wisten we al snel dat hij perfect paste in het vereiste profiel van een Broeder der Wanorde. Het trad na 3 seconden bedenktijd als Broeder Floreffe toe tot onze orde en was vanaf dat moment een van ons. Al snel werd Floreffe belast met het verrichten van zegeningen bij allerlei wanordelijke plechtigheden tijdens de barre tocht ofwel de Prosessie en zijn motto was daarbij: Hoe natter hoe beter.

Zijn zegeningen verrichte hij met een big smile en ze waren geliefd en gevreesd bij de hoogheden en bij tot Mis Wijn gekroonde dames die de volle laag kregen, geheel volgens wanordelijke traditie. Hij kwam dan ook regelmatig water te kort. Een traditionele zegening vond tijdens onze barre tocht ook altijd plaats in lijn 6 van de stadsbus. Wanneer wij een broederlijke pauze hadden bij de bushalte aan de Noortbergmoeren ging Floreffe bij aankomst van de bus voorin naar binnen, zegende eerst de chauffeur en vervolgens alle passagiers en stapte achteruit weer uit en nam een Schrobbelaer. Het leek er op dat de bus op zondagmorgen steeds drukker werd en dat de chauffeurs die ochtend speciaal die dienst wilden rijden.

Floreffe begon al snel na zijn intrede met het verzamelen van broederlijke attributen, optochtprijzen, onderscheidingen en nog veel meer zooi en dat heeft bij hem thuis geresulteerd in een totaal verbouwde WC die al jarenlang liefkozend “de Rufter” wordt genoemd. Als je er naar binnen gaat blijf je er automatisch veel langer dan strikt noodzakelijk. Het is een stukje Broederlijk erfgoed geworden. En Floreffe was erg handig en stond altijd klaar om iets in elkaar te knutselen, van een wagen voor de optocht, de broederskar of een paaldans-paal, waarop kandidaat missen wijn ten overstaan van de broeders op zaterdagavond in Ut Kraaienest hun kunstje konden vertonen, nou de kandidaten stonden in de rij, en het publiek in de zaal lag in een deuk.

Een uniek moment beleefden Floreffe en wij toen wij op een zondag na de pro-sessie en de plechtigheden in de Texas Hoeve de barre tocht huiswaarts wilden gaan maken, meestal een tocht vol hindernissen. We stonden al buiten met ons gezelschap en plots kwamen daar een stel vette Harleys aanrijden met daarop van die grote kleerkasten. Ze stopten voor ons neus en wij bekeken met belangstelling hun prachtige motoren. Floreffe liep er eens omheen en vroeg aan hun leider: Mag ik uns wa vragen ? Geen antwoord maar hij zei ook geen nee.

En toen kwam die ene vraag van Floreffe:  Zeg, valt da nou nie wa tegen dun eerste keer zonder zijwieltjes ?

De grote Harleyman keek, zweeg en taaide af en wij ook !

Floreffe was zeer begaan met de broeders en wij met hem. Bij Floreffe stonden de mondhoeken altijd omhoog, er was geen tijd voor chagrijn, de lach had hij aan zijn kont hangen, met Floreffe in de buurt was het altijd gezellig. Dat we nu afscheid van hem moeten nemen valt de broeders dan ook erg zwaar, maar valt in het niet bij wat zijn familie nu mee maakt. Wij hebben van Foreffe op 10 mei afscheid genomen op de wijze waarop hij als broeder wereldberoemd werd in Giegeldonk, met een zegen. Hij zou het ons kwalijk nemen wanneer we dat niet hadden gedaan.

We bedanken broeder Floreffe voor al het goede wat hij de Abdij der Wanorde en Giegeldonk heeft gegeven.

De broeders van de Abdij der Wanorde,
Jo-Hannus, Hendel, Brigand de la Grand Crux, Silenzio en Rochefortus Dies Wiet.